Världen talar ut om Itako!

 

 

12 personer från olika länder i världen har sagt sitt om vad dom tycker om den där Itako egentligen.

 

 

Observera att alla namn är fingerade då alla intervjuobjekt vill förbli anonyma.